Loading...

5 cơ hội lớn cho hàng xuất khẩu Việt Nam trong CPTPP

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) vừa có báo cáo về cơ hội thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước nằm trong Hiệp đinh Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Quy mô và thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng

Theo Bộ Công Thương, trong 8 năm qua (2011-2018), thị trường xuất khẩu đã được mở rộng cả về quy mô thị trường và cơ cấu thị trường xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu đã góp phần rất quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tin tức 

Thị trường vận chuyển đua công nghệ

Công nghệ số phát triển, bán hàng trực tuyến tăng trưởng đã mang đến những cơ hội lớn cho ngành vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa hạng nhẹ.