Loading...

Chính Sách Riêng Tư bảo mật

-SAIGONTRANSPORT cam kết không bán hay chia sẻ, trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3

- Bảo mật thông tin cho mọi khách hàng trong suốt trong và sau khi tiến hành vận chuyển.
- Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng nội bộ và chỉ các bộ phận có liên quan mới được sử dụng các thông tin này

* Các thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng một trong các mục đích sau:

- Phòng kinh doanh sử dụng để lập và xử lý đơn hàng cho khách
- Thông báo cho khách hàng về việc giao hàng, nhận hàng.